SiteStart

 

Määrämuotoinen ja työmaalähtöinen käytännön koulutus varmistaa ratkaisun käyttöönoton, henkilöstön sitoutumisen ja hyötyjen saavuttamisen heti projektin alusta asti

Työmaaorganisaatio ja soveltuvat sidosryhmät (esim. aliurakoitsijoiden edustajat) koulutetaan käytännönlähtoisesti käyttämään järjestelmää jotta se otetaan aidosti käyttöön joka päiväisessä työssä. Keskeiset osat ovat mm:

  • Aiforsite tarjoaa tilat valvomostaan sekä fasilitoi ja hoitaa työmaan digitaalisten työkalujen koulutuksen osallistujille
  • Laaditaan olosuhde- ja kosteudenhallintasuunnitelman mukainen anturointisuunnitelma
  • Laaditaan ihmisten-, työkalujen- ja materiaalien paikkatietosuunnitelma
  • Laaditaan työmaasuunnitelma todellisen digitaalisen työmaan päälle
  • Päätetään laatumatriisin eri osa- alueet ja työnäytteet
  • Käydään läpi laatu- ja työturvallisuushavainnointikäytäntö ja toimenpiteiden vastuuttaminen
  • Laaditaan BIM-integroitu tahtiaikatauluun tai laaditaan aikataulu asiakkaan oman mallin mukaisesti
  • Järjestelmän ominaisuudet koulutetaan osallistujille soveltuvin osin hyödyntäen kohteen omaa dataa